Sunday, February 8, 2009

Siya

Kung ang buhay mo ay nalulumbay
Dahil sa hirap mong tinatalay
tanging kay Hesus maka–aasa
kaligtasan lubos na ligaya

Siya ang iyong kailangan Sandigan, kaibigan mo
Siya ang araw mong lagiat karamay kong sawi
Siya ay si Hesus sa bawat sandali

Kung ang buhay mo ay walang sigla
laging takot at laging alala
Tanging kay Hesus Makakaasa
Kaligtasan lubos na ligaya

Siya ang iyong kailangan Sandigan, kaibigan mo
Siya ang araw mong lagiat karamay kong sawi
Siya ay si Hesus sa bawat sandali

Siya ang dapat tanggapin at kilal’nin Sa buhay mo,
Siya noon, bukas ngayon Sa dalangin mo’y tugon
Siya ay si Hesus
Siya ay si Hesus
Siya ay si Hesus
Sa habang panahon

Sumigaw, Sa galak


Sumigaw, Sa galak
Ang lahat ng nilalang
Purihin ang Diyos Nang may kagalakanWagas na papuri
Sa Kanya ay ibigay
Purihin Siya
Awitan Siya Luwalhatiin SiyaSumigaw, Sa galak

Sayo lamang

Kay buti mo,
Panginoon Dakila Ka sa buhay ko
Sa labis na pag-ibig Mo
Ay naligtas ako

Hindi man karapat-dapat
Ay iyong pinatawadat
binigyan Mo pa ng tinigtinuruan
Mong umawit Kaya ngayon ang puso’t isip
ko’yIisang sinasambit

Ang pagpupuri’t pasasalamat
Ay Sayo lamang nararapat
Ang tunay na awit ng pagsamba’y
Sayo lamang iaalay,Hesus

Sambahin ka

Sambahin ka
O Yaweh Dios ng langit at lupa
Sambahin ka
O Yaweh Ikaw ang Dios na Dakila

Lahat ng mga nilalang
Ay magpupuri
Sa ‘yo O Dios
Walang hihigit sa pangalan
Ng Panginoon Hesus

Sa awitan
Sambahin Ka
O Dios
Sa sigaw
Sambahin Ka
O Dios sa tugtugan

Sambahin Ka
O Dios
Sa sayaw
Sambahin Ka
O Dios Sambhin Ka Yahweh

Sama-sama

Sama-samang magpupuri sa ‘Yo
Sama-samang ummawit sa’Yo

Dakilang Diyos,
tunay ngang kay buti Mo
Pag-ibig Mo ay hindi nagababago

Itaas ang ngalan Mo
Panginoong Hesu-Kristo
Kami ay sama-samang
Sumasamaba sa ‘Yo

Aleluya

Pa-papupurihan Ka
Papapapurihan Ka
Sa sasayaw sa’Yo
Aleluya
Aleluya

Sama-sama muli

Sama-sama muli sa pagpuri sa Diyos
Sama-sama muli iisang lubos
Mabuti ang mangyayari
Mabuti ang nakasubi
Sama-sama mulisa pagpuri sa Diyos

Kahit na saan magpuri kahit kalian
MagpuriPag-ibig Niya’y naghahari
Pupurihin si Kristo Itataas si Kristo
pagkat si Kristo ang nagtaas sa’kin

Sama-sama muli sa pagpuri sa Diyos
Sama-sama muli iisang lubos
Mabuti ang mangyayari
Mabuti ang nakasubi
Sama-sama muli sa pagpuri sa Diyos

Salamat Panginoon


Puso ko’y iyong sinisiyasat
Buhay ko’y iyong alam
Ang lahat kong lihim
O YahwehAy tiyak mo ngang nababatid


Ang lahat ng aking ginagawa
Sayo ay hindi lingid
Ang lahat kong Lihim
O YahwehAy tiyak mo ngang nalalaman


Salamat Panginoon
kilala mo ako
Ang lahat ng bagay ay di lingid sayo


Salamat Panginoon tinutuwid mo ako
Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan

Salamat sayo Panginoon