Sunday, February 8, 2009

Sama-sama

Sama-samang magpupuri sa ‘Yo
Sama-samang ummawit sa’Yo

Dakilang Diyos,
tunay ngang kay buti Mo
Pag-ibig Mo ay hindi nagababago

Itaas ang ngalan Mo
Panginoong Hesu-Kristo
Kami ay sama-samang
Sumasamaba sa ‘Yo

Aleluya

Pa-papupurihan Ka
Papapapurihan Ka
Sa sasayaw sa’Yo
Aleluya
Aleluya

1 comment: